Галузі
 • Розрахунки обладнання та трубопроводів на міцність (статичну, циклічну міцність, сейсмостійкість, повзучість та ін.).
 • Виконання розрахунків, обґрунтування та перепризначення допустимої кількості циклів навантаження обладнання та трубопроводів.
 • Виконання комплексу робіт з оцінки технічного стану та перепризначення ресурсу обладнання та трубопроводів за результатами обстеження та розрахунків на міцність.
 • Визначення механізмів старіння обладнання та трубопроводів ТЕЦ, що знаходяться в експлуатації, розробка заходів щодо керування їх старінням.
 • Виконання науково-дослідних робіт та розробка на їх основі галузевих стандартів, методик, посібників та інших нормативно-технічних. документів, що регламентують умови та межі безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання та трубопроводів.
 • Технічна експертиза та науково-технічний супровід нормативно-технічної документації на етапі її розробки.
 • Постачання діагностичного обладнання - віброаналізатор, налаштування та навчання персоналу замовника.
 • Постачання зварювальних матеріалів та обладнання.
 • Постачання теплообмінників, холодильного обладнання та механічних деталей, фільтрів аерозольних, вентиляційного обладнання.
 • Постачання хімічної продукції.
 • Ремонт та відновлення технологічного обладнання методом зварювання.
 • Розробка та вдосконалення технологій виробничого процесу.
 • Визначення фактичних механічних властивостей матеріалів обладнання з використанням неруйнівних методів контролю.
 • Постачання електрокоагуляторів для зварювання живих тканин.
 • Технічна діагностика обладнання (судин, що працюють під тиском, опорних конструкцій) та трубопроводів (з опорами та підвісками) з метою оцінки поточного технічного стану та продовження терміну експлуатації.
 • Визначення механічних властивостей обладнання та трубопроводів методами руйнівного контролю (випробування стандартних зразків).
 • Виконання металографічних та фрактографічних досліджень матеріалів обладнання та трубопроводів.
 • Визначення механічних властивостей обладнання та трубопроводів методами руйнівного контролю (випробування стандартних зразків).
 • Технічна експертиза та науково-технічний супровід нормативно-технічної документації на етапі її розробки.
 • Розробка інформаційних систем для розрахунків на міцність, автоматизованого управління старінням, паспортизації обладнання та трубопроводів з метою моніторингу технічного стану та залишкового ресурсу. Створення галузевих баз даних.

 • Розрахунки обладнання та трубопроводів на міцність (статичну, циклічну міцність, сейсмостійкість, повзучість та ін.).
 • Виконання розрахунків, обґрунтування та перепризначення допустимої кількості циклів навантаження обладнання та трубопроводів.
 • Виконання комплексу робіт з оцінки технічного стану та перепризначення ресурсу обладнання та трубопроводів за результатами обстеження та розрахунків на міцність.
 • Визначення механізмів старіння обладнання та трубопроводів ТЕЦ, що знаходяться в експлуатації, розробка заходів щодо керування їх старінням.
 • Виконання науково-дослідних робіт та розробка на їх основі галузевих стандартів, методик, посібників та інших нормативно-технічних. документів, що регламентують умови та межі безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання та трубопроводів.
 • Технічна експертиза та науково-технічний супровід нормативно-технічної документації на етапі її розробки.
 • Постачання діагностичного обладнання - віброаналізатор, налаштування та навчання персоналу замовника.
 • Постачання зварювальних матеріалів та обладнання.
 • Постачання теплообмінників, холодильного обладнання та механічних деталей, фільтрів аерозольних, вентиляційного обладнання.
 • Постачання хімічної продукції.
 • Ремонт та відновлення технологічного обладнання методом зварювання.
 • Розробка та вдосконалення технологій виробничого процесу.
 • Визначення фактичних механічних властивостей матеріалів обладнання з використанням неруйнівних методів контролю.
 • Постачання електрокоагуляторів для зварювання живих тканин.
 • Технічна діагностика обладнання (судин, що працюють під тиском, опорних конструкцій) та трубопроводів (з опорами та підвісками) з метою оцінки поточного технічного стану та продовження терміну експлуатації.
 • Визначення механічних властивостей обладнання та трубопроводів методами руйнівного контролю (випробування стандартних зразків).
 • Виконання металографічних та фрактографічних досліджень матеріалів обладнання та трубопроводів.
 • Визначення механічних властивостей обладнання та трубопроводів методами руйнівного контролю (випробування стандартних зразків).
 • Технічна експертиза та науково-технічний супровід нормативно-технічної документації на етапі її розробки.
 • Розробка інформаційних систем для розрахунків на міцність, автоматизованого управління старінням, паспортизації обладнання та трубопроводів з метою моніторингу технічного стану та залишкового ресурсу. Створення галузевих баз даних.

© 2013-2019 НТК «ИЭС им. Е.О. Патона». Все права защищены.
Разработка сайта: Prospect studio Prospect studio